Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00084041/01 Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie

Marcin Bernat
Gmina Nowa Ruda
Deadlines:
Published : 15-06-2021 19:40:00
Placing offers : 30-06-2021 10:00:00
Offers opening : 30-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Odpowiedzi na pytania do SWZ Budowa przedszkol.zip zip 141.28 2021-06-26 10:15:47 Proceeding
Ogłoszenie Budowa przedszkola w Bożkowie.pdf pdf 118.77 2021-06-15 19:40:00 Proceeding
SWZ Budowa przedszkola Bożków 14.06.2021.pdf pdf 393.03 2021-06-15 19:40:00 Proceeding
umowa Budowa przedszkola wzór 14.06.2021.docx docx 81.01 2021-06-15 19:40:00 Proceeding
Załączniki do SWZ Budowa przedszkola 14.06.2021.docx docx 60.87 2021-06-15 19:40:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy.xlsx xlsx 13.67 2021-06-15 19:40:00 Proceeding
Dokumentacja Budowa przedszkola Bożków portal.zip zip 293082.97 2021-06-16 23:04:38 Proceeding
SWZ Budowa przedszkola Bożków 14.06.2021 mod_21.06.pdf pdf 393.68 2021-06-22 08:27:35 Proceeding
info o modyfikacji specyfikacji.pdf pdf 42.46 2021-06-22 08:28:15 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.06.2021.pdf pdf 31.42 2021-06-22 09:47:35 Proceeding
info z otwarcia ofert przedszkole Bożków.pdf pdf 60.27 2021-07-01 12:09:08 Public message
Unieważnienie postępowania 04.08.2021.pdf pdf 34.17 2021-08-05 23:03:26 Public message

Announcements

2021-08-05 23:03 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-07-01 12:09 Marcin Bernat W załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

info z otwarcia ofer [...].pdf

2021-06-30 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi brutto: 6.258.337,29 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1557