Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.18.2021.AW Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej

Deadlines:
Published : 15-06-2021 14:16:00
Placing offers : 06-07-2021 12:00:00
Offers opening : 06-07-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załacznik_16_STWiORB_E.pdf pdf 275.18 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_17_STWiORB_SRK.pdf pdf 161.78 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_18_Przedmiar_robót_DK.pdf pdf 88.23 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_18_Przedmiar_robót_E.pdf pdf 127.3 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_18_Przedmiar_robót_SRK.pdf pdf 79.69 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_13_Projekt_DFP.pdf pdf 59504.3 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_10_Projekt_branza_DK.pdf pdf 1339.08 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_11_Projekt_elektroenergetyka.pdf pdf 3451.06 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_12_Projekt_SRK.pdf pdf 5997.73 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_14_STWiORB Część ogólna.pdf pdf 667.57 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_15_STWiORB_DK.pdf pdf 1062.23 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 105.01 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
SWZ_18.pdf pdf 387.08 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.doc doc 71.5 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.doc doc 63 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.doc doc 30 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_robot.doc doc 121 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob.doc doc 31.5 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.doc doc 29.5 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.doc doc 46 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzór_umowy.pdf pdf 326.77 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_9_PZT.pdf pdf 7949.84 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Załacznik_19_Umowa na udostępnienie terenu.zip zip 404.39 2021-06-15 14:16:00 Proceeding
Zmiana_SWZ_18.pdf pdf 172.79 2021-06-29 14:07:58 Public message
skanowanie1015.pdf pdf 288.06 2021-06-29 14:07:58 Public message
Ogłoszenie_zmiana_BZP.pdf pdf 35.7 2021-06-29 14:07:58 Public message
Środki_finansowe_18.pdf pdf 101.74 2021-07-06 12:06:38 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_18.pdf pdf 134.06 2021-07-06 13:48:01 Public message
skanowanie1030.pdf pdf 200.1 2021-07-06 13:48:01 Public message
Ogłoszenie_wynik_18.pdf pdf 116.28 2021-07-29 13:59:11 Public message
skanowanie1044.pdf pdf 278.65 2021-07-29 13:59:11 Public message

Announcements

2021-07-29 13:59 Anita Wysota Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie_wynik_18. [...].pdf

skanowanie1044.pdf

2021-07-06 13:48 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

skanowanie1030.pdf

2021-07-06 12:06 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_18. [...].pdf

2021-06-29 14:07 Anita Wysota Zmiana treści SWZ - przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana_SWZ_18.pdf

skanowanie1015.pdf

Ogłoszenie_zmiana_BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 641