Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/26/21 ZP/220/26/21 Dostawa stentgraftów oraz wyrobów do wykonywania procedur naczyniowych

Deadlines:
Published : 15-06-2021 11:52:00
Placing offers : 13-07-2021 09:30:00
Offers opening : 13-07-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_220_26_21_SWZ_stentgr_naczyn.rtf rtf 9180.64 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
2_ZP_220_26_21_zał nr 2 FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH.xls xls 42 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
2A_ZP_220_26_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 167.29 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
3_ZP_220_26_21_zał nr 3_Parametry techniczne.doc doc 196.5 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
4_ZP_220_26_21_SWZ zal 4_osw o wyr med.rtf rtf 49.15 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
5_ZP_220_26_21_Zał nr 1 do umowy_ do Warunki przechowania.rtf rtf 63.45 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
6_ZP_220_26_21_SWZ zal 6_osw o akt inf.rtf rtf 68.5 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
7_ZP_220_26_21_SWZ zal 7_osw gr kapit.rtf rtf 55.54 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
8_ZP_220_26_21_Ogłoszenie o zamóweniu.pdf pdf 167.16 2021-06-15 11:52:00 Proceeding
9_ZP_220_26_21_JEDZ.xml xml 125.02 2021-06-16 09:35:09 Proceeding
ZP_220_26_21_Ogł_o zmianie nr 1.pdf pdf 70.97 2021-07-05 09:40:41 Public message
ZP_220_26_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 133.59 2021-07-01 11:11:49 Public message
ZP_220_26_21_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 135.23 2021-07-13 13:43:09 Public message
ZP_220_26_21_Informacja dot_Oferty zad_3.docx docx 134.08 2021-07-14 11:13:21 Public message
ZP_220_26_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 146.75 2021-07-22 11:54:00 Public message

Announcements

2021-07-22 11:54 Przemysław Frączek

ZP_220_26_21_Zawiado [...].docx

2021-07-14 11:13 Przemysław Frączek

ZP_220_26_21_Informa [...].docx

2021-07-13 13:43 Przemysław Frączek

ZP_220_26_21_ZESTAWI [...].docx

2021-07-13 09:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (całości) kwotę w wysokości 8 459 640,00 PLN. W podziale na poszczególne zadania kwoty wynoszą:
zadanie 1 3 093 120,00 zł
zadanie 2 82 620,00 zł
zadanie 3 423 900,00 zł
zadanie 4 2 430 000,00 zł
zadanie 5 2 430 000,00 zł

2021-07-05 09:40 Przemysław Frączek

ZP_220_26_21_Ogł_o z [...].pdf

2021-07-01 11:11 Przemysław Frączek

ZP_220_26_21_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 705