Proceeding: AUG.S.270.6.3.2021 Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”.

Deadlines:
Published : 15-06-2021 11:16:00
Placing offers : 24-06-2021 08:00:00
Offers opening : 24-06-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1196.93 2021-06-15 11:16:00 Proceeding
Załączniki nr 1-9.zip zip 2624.62 2021-06-15 11:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.82 2021-06-15 11:16:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 49.58 2021-06-17 11:10:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert..pdf pdf 95.85 2021-06-24 10:23:21 Public message
Informacja o wyborze oferty..pdf pdf 105.3 2021-06-30 11:28:55 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania..pdf pdf 66.06 2021-07-08 09:03:42 Public message

Announcements

2021-07-08 09:03 Emilia Tydman 08.07.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-30 11:28 Emilia Tydman 30.06.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty dotyczącą postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021 .

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-24 10:23 Emilia Tydman 24.06.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021 .

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-17 11:10 Emilia Tydman 17.06.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczącą postępowania pn. „Koszenie i przygotowanie siana z istniejących poletek żubrowych w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce””. – znak: AUG.S.270.6.3.2021

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 244