Proceeding: DZP.271.24.2021 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

Bożena Osuchowska
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-06-2021 15:09:00
Placing offers : 28-06-2021 10:00:00
Offers opening : 28-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 393.29 2021-06-14 15:09:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 1663.65 2021-06-14 15:09:00 Proceeding
Modyfikacja zapisów SWZ.zip zip 80.52 2021-06-15 10:37:00 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.08 2021-06-15 10:37:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 59.48 2021-06-28 11:53:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 75.53 2021-07-02 11:44:27 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 50.55 2021-06-28 10:00:00 Public message

Announcements

2021-07-02 11:44 Bożena Osuchowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-02 11:35 Bożena Osuchowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-28 11:53 Bożena Osuchowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-28 10:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-15 10:37 Bożena Osuchowska 1. Modyfikacja zapisów SWZ.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja zapisów [...].zip

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267