Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/14/2021 Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej pomiędzy budynkami szpitala ul. Komeńskiego 35 i Żeromskiego 22 - roboty budowlane, drogowe i instalacyjne

Deadlines:
Published : 14-06-2021 09:45:00
Placing offers : 07-07-2021 09:00:00
Offers opening : 07-07-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załączniki_1_9_do_SWZ.rar rar 60786.68 2021-06-14 09:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.7 2021-06-14 09:45:00 Proceeding
Zmiana_ogłoszenia_zm_daty_na_07072021.pdf pdf 34.8 2021-06-24 10:53:54 Proceeding
SWZ_14_21_Poczta_pneumatyczna_RB_zmiana_daty_na_07072021.pdf pdf 983.03 2021-06-24 10:54:09 Proceeding
Wyjaśnienia_24062021.pdf pdf 331.37 2021-06-24 10:55:36 Public message
Wyjaśnienia_02072021.pdf pdf 417.93 2021-07-02 08:14:07 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_ZP_14_2021.pdf pdf 44.39 2021-07-07 10:11:58 Public message
1_SYSTIC_1.zip zip 2229.17 2021-07-07 10:14:18 Public message
Informacja_o_wynikach_postępowania.pdf pdf 160.98 2021-07-12 09:36:58 Public message

Announcements

2021-07-12 09:36 Andrzej Żuk Informacja o wynikach postępowania ZP/14/2021

Informacja_o_wynikac [...].pdf

2021-07-07 10:14 Andrzej Żuk Zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt. 1) uPzp Zamawiający udostępnia oferty złożone w postępowaniu ZP/14/2021.

1_SYSTIC_1.zip

2021-07-07 10:11 Andrzej Żuk Informacja z otwarcia ofert ZP/14/2021

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-07-07 09:00 Buyer message Kwota gross jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.299.302,00 zł
2021-07-02 08:14 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 02.07.2021r.

Wyjaśnienia_02072021 [...].pdf

2021-06-24 10:55 Andrzej Żuk Wyjaśnienia z dnia 24.06.2021r.

Wyjaśnienia_24062021 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 693