Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/2/2021 „Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o.o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu"

Deadlines:
Published : 11-06-2021 14:08:00
Placing offers : 18-06-2021 10:00:00
Offers opening : 18-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1442.24 2021-06-11 14:08:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 131.42 2021-06-11 14:08:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.07 2021-06-11 14:08:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 355.84 2021-06-18 12:31:19 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 457.89 2021-06-23 08:43:27 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 72.6 2021-06-29 12:01:07 Public message

Announcements

2021-06-29 12:01 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.06.2021r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-23 08:43 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak pisma: NZP/130/2021).

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-18 12:31 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/124/2021)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2021-06-18 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 301.264,79 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 534