Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.16.2021.AW Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym na działce nr 117/4 w Brzozie

Deadlines:
Published : 11-06-2021 13:48:00
Placing offers : 28-06-2021 12:00:00
Offers opening : 28-06-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_BZP.pdf pdf 109.45 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
SWZ_16.pdf pdf 361.4 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_1_Formularz_oferty.doc doc 72 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_2_Oswiadczenie_art.125.doc doc 63 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_3_Grupa_kapitałowa.doc doc 30 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_4_Wykaz_robot.doc doc 121 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_5_Wykaz_osob.doc doc 31.5 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_6_Zobowiazanie_podmiotow_trzecich.doc doc 29.5 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_7_Oswiadczenie_art.117.doc doc 42.5 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_8_Wzor_umowy.pdf pdf 326.95 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_9_PB_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf pdf 37134.45 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_10_PB_Projekt_drogowy.pdf pdf 3139.12 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_11_PB_Projekt_kanalizacji.pdf pdf 9828.01 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_12_PB_Opinia_geotechniczna.pdf pdf 8408.49 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_13_PW_Projekt_drogowy.pdf pdf 4528.56 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_14_PW_Projekt_kanalizacji.pdf pdf 16265.62 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_15_Projekt_stałej_organizacji_ruchu.pdf pdf 4551.62 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_16_Projekt_zagospodarowania_terenu_zgłoszenie.pdf pdf 6387.28 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_17_STWiOR.pdf pdf 51686.89 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Załacznik_18_Przedmiar_robót.pdf pdf 3687.98 2021-06-11 13:48:00 Proceeding
Środki_finansowe_16.pdf pdf 101.52 2021-06-28 11:32:31 Public message
skanowanie1008.pdf pdf 136.27 2021-06-28 11:32:31 Public message
Informacja_otwarcie_ofert_16.pdf pdf 135.67 2021-06-28 13:06:40 Public message
skanowanie1009.pdf pdf 209.82 2021-06-28 13:06:40 Public message
Ogłoszenie_wybór_oferty_16.pdf pdf 121.62 2021-07-06 15:48:11 Public message

Announcements

2021-07-06 15:48 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_wybór_ofe [...].pdf

2021-06-28 13:06 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

skanowanie1009.pdf

2021-06-28 13:03 Anita Wysota The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-28 11:32 Anita Wysota Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Środki_finansowe_16. [...].pdf

skanowanie1008.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 492