Proceeding: 91/2021 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – bielizna, skarpety

Deadlines:
Published : 11-06-2021 13:37:00
Placing offers : 15-07-2021 08:00:00
Offers opening : 15-07-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS112-291588-pl.pdf pdf 182.82 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
SWZ.docx docx 90.17 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - OFERTA.docx docx 29.02 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 18.99 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 270.5 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 4A do SWZ - WTU67 Bielizna specjalna letnia dla płetwonurka.pdf pdf 2385.33 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 4B do SWZ - WTU68 Bielizna specjalna zimowa dla płetwonurka.pdf pdf 2055.95 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 4C do SWZ - WTU66 Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami.pdf pdf 2528.56 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do SWZ - Klauzula jakościowa.pdf pdf 2285.36 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 5 do projektowanych postanowień umowy - KLAUZULA INFORMACYJNA (003).docx docx 23.24 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 do projektowanych postanowień umowy - Protokół reklamacyjny.docx docx 17.41 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Zalacznik nr 4D do SWZ - WTU105 Skarpety z dzianiny trudnotopliwej WS.pdf pdf 223.15 2021-06-11 13:37:00 Proceeding
Wyjasnienia tresci SWZ - 30.06.doc doc 63 2021-06-30 12:57:31 Public message
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - PO AKTUALIZACJI 30.06.doc doc 272 2021-06-30 12:57:31 Public message
informacja z otwarcia ofert .doc doc 67 2021-07-15 09:54:57 Public message
Uniewaznienie zadanie nr 1 i 2 - strona.doc doc 28 2021-07-20 09:57:18 Public message
Informacja z art. 222 ust 4.docx docx 14.01 2021-07-15 08:00:00 Public message

Announcements

2021-07-20 09:57 Agata Modrzewska Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2

Uniewaznienie zadani [...].doc

2021-07-15 09:54 Agata Modrzewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2021-07-15 08:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z art. 22 [...].docx

2021-06-30 12:57 Agata Modrzewska Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

Wyjasnienia tresci S [...].doc

Załącznik nr 3 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 629