Proceeding: WIZ.271.11.2021 Budowa oświetlenia ul. J. Halupczoka i odc. ul. Różanej w Bełchatowie

Anna Płuska
Urząd Miasta Bełchatowa Department: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - WIZ
Deadlines:
Published : 11-06-2021 13:19:00
Placing offers : 29-06-2021 10:00:00
Offers opening : 29-06-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.01 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 17605.87 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 24.89 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx docx 21.85 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Oświadczenie - wykształcenie i kwalifikacje.docx docx 21.95 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - Podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 127 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - Wykonawcy.doc doc 126 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Oswiadczenie Wykonawców współnie ubiegających się.docx docx 18.67 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Wykaz osób.docx docx 16 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Wykaz robót budowlanych.docx docx 16.85 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Wzór zobowiązania.docx docx 23.55 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PB Inform. BIOZ oświetlenie os. Ludwików II.pdf pdf 5881.61 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PB opis oświetlenie os. Ludwików II.pdf pdf 6515.53 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PB oświetlenia ulic widok latarnii oświetleniowej.pdf pdf 287.06 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PB projekt zagospodarowania.pdf pdf 3358.63 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 8858.27 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PW Schemat SO3.pdf pdf 447.58 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Specyfikacje oświetlenie os. Ludwików II str tyt.pdf pdf 189.63 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Specyfikacje oświetlenie os. Ludwików II.pdf pdf 155.83 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
Warunki Techniczne ośw. ul. Halupczoka i Różana.pdf pdf 2660.63 2021-06-11 13:19:00 Proceeding
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ.pdf pdf 1746.68 2021-06-23 12:20:35 Public message
KN Halupczoka + Różana.ath ath 25.15 2021-06-23 12:20:35 Public message
KN Halupczoka + Różana.pdf pdf 126.55 2021-06-23 12:20:35 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WIZ.271.11.2021.pdf pdf 488.51 2021-06-29 12:04:35 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej WIZ.271.11.2021.pdf pdf 880.46 2021-07-20 09:08:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WIZ.271.11.2021.pdf pdf 53.16 2021-07-20 09:08:53 Public message

Announcements

2021-07-20 09:08 Agnieszka Kopka Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-29 12:04 Anna Płuska Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert - WIZ.271.11.2021

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-06-29 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 228 747,77 zł brutto.
2021-06-23 12:20 Anna Płuska Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi do SWZ.

PYTANIA I ODPOWIEDZI [...].pdf

KN Halupczoka + Róża [...].ath

KN Halupczoka + Róża [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449