Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSCK2.A.381.2.2021 Dostawa wyposażenia do sal dydaktycznych WSCKZiU nr 2 w Poznaniu

Deadlines:
Published : 11-06-2021 12:28:00
Placing offers : 28-06-2021 12:00:00
Offers opening : 28-06-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00080390_01.pdf pdf 98.4 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
SWZ w załącznikami nr 1 - 5.pdf pdf 682.41 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
Zał. do SWZ nr 2 - 4 w wersji edytowalnej.docx docx 482.68 2021-06-11 12:28:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 22.06.2021 r..pdf pdf 259 2021-06-22 17:58:24 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021BZP 0009088001.pdf pdf 47.4 2021-06-22 17:58:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 155.62 2021-06-28 15:13:29 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 393.36 2021-08-18 15:47:39 Public message

Announcements

2021-08-18 15:47 Witold Meller Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-06-28 15:13 Witold Meller Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-28 12:00 Buyer message Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 429 331,50 zł brutto, w tym kwoty na sfinansowanie zamówienia:
1) w części nr 1 "Wyposażenie pracowni stomatologicznej i sterylizatorni" - 258 976,50 zł brutto;
2) w części nr 2 "Wyposażenie pracowni pierwszej pomocy" - 28 966,50 zł brutto;
3) w części nr 3 "Wyposażenie pracowni zabiegów higienicznych" - 79 888,50 zł brutto;
4) w części nr 4 "Wyposażenie IT" - 61 500,00 zł brutto.
2021-06-22 17:58 Witold Meller Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021BZP 0009088001

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 850