Proceeding: SPZOZ-ZP/6D/2021 Dostawa LEKÓW dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Deadlines:
Published : 11-06-2021 10:46:00
Placing offers : 15-07-2021 09:00:00
Offers opening : 15-07-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał_nr_5_grupa_kapitałowa.doc doc 58 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_4_wzór_umowy_użyczeniadoc.pdf pdf 563.48 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_3_JEDZ.pdf pdf 536.81 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_3_JEDZ.doc doc 185.5 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_2_wzór_umowy.pdf pdf 407.81 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_1A_ark_asortymentowo_cenowy.xlsx xlsx 56.8 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Zał_nr_1_Formularz_oferty.doc doc 124 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 8418.78 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4537.63 2021-06-11 10:46:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_pytania_1.pdf pdf 865.94 2021-06-21 13:04:11 Public message
Odpowiedzi_na_pytania_2.pdf pdf 4717.29 2021-07-02 14:37:08 Public message
Zał_nr_1A_ark_asort_cenowyPO_ZMIANACH.xlsx xlsx 57.43 2021-07-02 14:37:08 Public message
Zał_nr_2_wzór_umowy_PO_ZMIANACH.pdf pdf 409.55 2021-07-02 14:37:08 Public message
Odpowiedzi na pytania 3.pdf pdf 2225.96 2021-07-06 14:30:57 Public message
Odpowiedzi na pytania 4.pdf pdf 281.58 2021-07-07 12:16:26 Public message
Kwota_przezn_na_realizcję_zamówienia.pdf pdf 634.82 2021-07-15 09:33:10 Public message
Informacja_z_otwarcia_OFERT.pdf pdf 1334.94 2021-07-15 12:39:01 Public message

Announcements

2021-07-15 12:39 Elżbieta Sokołowska Informacja z OTWARCIA OFERT

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-07-15 09:33 Elżbieta Sokołowska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Kwota_przezn_na_real [...].pdf

2021-07-07 12:16 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 4

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-06 14:30 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-02 14:37 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 2 oraz załączniki po zmianie

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Zał_nr_1A_ark_asort_ [...].xlsx

Zał_nr_2_wzór_umowy_ [...].pdf

2021-06-21 13:04 Elżbieta Sokołowska Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi_na_pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 938