Proceeding: EZP/43/21 Zakup ( dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Radiologii Naczyniowej – 2 pakiety

Deadlines:
Published : 11-06-2021 09:42:00
Placing offers : 15-07-2021 09:30:00
Offers opening : 15-07-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.doc doc 384.5 2021-06-11 09:42:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 270.14 2021-06-11 09:42:00 Proceeding
SWZ powyżej progów - wyroby medyczne.pdf pdf 1357.13 2021-06-11 09:42:00 Proceeding
ZAŁACZNIKI.doc doc 296.5 2021-06-11 09:42:00 Proceeding
informacja zgodnie z art. 222 ust. 5.pdf pdf 146.69 2021-07-15 10:39:04 Public message
060efeb339db89.zip zip 9275.66 2021-07-15 10:45:18 Public message
wezwanie do dostarczenia dokumentów.pdf pdf 431.18 2021-07-22 13:56:24 Public message
Informacja zgodnie z art. 222 ust.4.pdf pdf 104.04 2021-07-15 09:30:00 Public message

Announcements

2021-07-22 13:56 Arleta Kasprzak W załączeniu wezwanie do dostarczenia dokumentów.

wezwanie do dostarcz [...].pdf

2021-07-15 10:45 Beata Zoellner Zamawiający, zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp, przekazuje złożone oferty wraz z załącznikami.


060efeb339db89.zip

2021-07-15 10:39 Beata Zoellner W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja zgodnie z [...].pdf

2021-07-15 09:30 Buyer message W załaczeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.4

Informacja zgodnie z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665