Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.26.3.2021 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E.

Deadlines:
Published : 10-06-2021 14:36:00
Placing offers : 23-06-2021 12:00:00
Offers opening : 23-06-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 609.36 2021-06-10 14:36:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.94 2021-06-10 14:36:00 Proceeding
Zał. nr 1-8 do SWZ.zip zip 856.26 2021-06-10 14:36:00 Proceeding
Odpowiedzi.pdf pdf 363.32 2021-06-15 14:46:46 Public message
Zał.nr 8 do SWZ-formularz cenowy poprawiony.xlsx xlsx 14.29 2021-06-15 14:46:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 34.67 2021-06-15 15:00:03 Public message
Odpowedzi na pytania 2.pdf pdf 375.41 2021-06-18 14:35:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.48 2021-06-18 14:35:33 Public message
Zał.nr 8 do SWZ-formularz cenowy poprawiony 18.06.2021.xlsx xlsx 14.13 2021-06-18 14:35:33 Public message
Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf pdf 148.42 2021-06-22 12:55:54 Public message
Zał.nr 8 do SWZ-formularz cenowy aktualny na dzień 22.06.2021.xlsx xlsx 14.27 2021-06-22 12:55:54 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 284.82 2021-06-23 14:09:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 157.5 2021-06-24 12:28:12 Public message
Ogłoszenie o unieważnienu posępowania.pdf pdf 45.08 2021-06-24 15:29:50 Public message

Announcements

2021-06-24 15:29 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-06-24 12:28 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-06-23 14:09 Zamówienia Publiczne Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2021-06-23 09:36 Zamówienia Publiczne Kwota jaką zamawiający zmierza przeznaczyć to 1 010 986,30 zł brutto
2021-06-22 12:55 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na pytanie wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Zał.nr 8 do SWZ-form [...].xlsx

2021-06-18 14:35 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania 2 oraz zmiana treści SWZ.

Odpowedzi na pytania [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał.nr 8 do SWZ-form [...].xlsx

2021-06-15 15:00 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-15 14:46 Zamówienia Publiczne Zamawiający udziela odpowiedzi oraz zmienia treść SWZ.

Odpowiedzi.pdf

Zał.nr 8 do SWZ-form [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 673