Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.10.2021 Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Anna Biała
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 10-06-2021 14:06:00
Placing offers : 28-06-2021 09:00:00
Offers opening : 28-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.82 2021-06-10 14:06:00 Proceeding
SWZ Wesołe Słoneczko WIR.271.2.10.2021.pdf pdf 1049.51 2021-06-10 14:06:00 Proceeding
Zał. nr 1-7 do SWZ.zip zip 121.09 2021-06-10 14:06:00 Proceeding
Zał. nr 8 Wzór umowy.pdf pdf 647.01 2021-06-10 14:06:00 Proceeding
Zał. nr 9 do SWZ.zip zip 75982.28 2021-06-10 14:06:00 Proceeding
2_Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2021.pdf pdf 177.64 2021-06-28 11:48:20 Public message
2_Informacja z otwarcia ofert.docx docx 20.28 2021-06-28 11:48:20 Public message
1_Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.06.2021.docx docx 16.31 2021-06-24 12:43:48 Public message
1_Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24.06.2021.pdf pdf 579.99 2021-06-24 12:43:48 Public message
4_informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 24.97 2021-07-07 12:41:53 Public message
4_Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 326.56 2021-07-07 12:41:53 Public message

Announcements

2021-07-07 12:41 Małgorzata Jarząbek W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 07.07.2021 r.

4_informacja o uniew [...].docx

4_Informacja o uniew [...].pdf

2021-06-28 11:48 Małgorzata Jarząbek W załączeniu informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku przedszkola Wesołe Słoneczko do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych"

2_Informacja z otwar [...].pdf

2_Informacja z otwar [...].docx

2021-06-28 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 500 000,00 zł.
2021-06-24 12:43 Małgorzata Jarząbek Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SWZ - odpowiedzi na zadane pytania Wykonawców.

1_Wyjaśnienia treści [...].docx

1_Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 606