Proceeding: ZP.271.4.2021.BP "Przebudowa drogi gminnej Pierzchowice-Mirowice"

Brygida Podlaska
Gmina Mikołajki Pomorskie
Deadlines:
Published : 09-06-2021 11:03:00
Placing offers : 25-06-2021 12:00:00
Offers opening : 25-06-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Droga Mirowice - PROJEKT.pdf pdf 10203.72 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
Droga Mirowice - SST.pdf pdf 724.12 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
Droga Mirowice PRZEDMIAR.pdf pdf 48.89 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.36 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 15.67 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
OPIS.bioz.pdf pdf 78.47 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.docx docx 73.63 2021-06-09 11:03:00 Proceeding
Projektowane Postanowienia Umowy.doc doc 177.5 2021-06-21 10:40:17 Public message

Announcements

2021-06-21 10:40 Brygida Podlaska Zamawiający uzupełnia do postępowania załącznik - Projektowane Postanowienia Umowy.

Projektowane Postano [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 257