Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: I.272.1.2021 WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASU WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM PEŁNEJ PROCEDURY OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Deadlines:
Published : 08-06-2021 13:10:00
Placing offers : 17-06-2021 10:00:00
Offers opening : 17-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 131.7 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1190.6 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załacznik nr 2 - Wzór oświadczenia Wyk. dot. spełniania warunków udziału w post. i braku podst. wykluczenia.doc doc 35.5 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór formularza oferty.doc doc 83.5 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o zatrudnieniu.docx docx 21.95 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wyk. dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 15.5 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc doc 29.5 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług.doc doc 18.86 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby.doc doc 35.5 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz obrębów do sporządzenia UPUL..pdf pdf 717 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 825.26 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 781.07 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami.pdf pdf 536.78 2021-06-08 13:10:00 Proceeding
I.272.1.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 16.27 2021-06-17 13:07:00 Public message
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY.pdf pdf 584.35 2021-06-29 14:04:48 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 716.87 2021-06-29 14:04:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 100.91 2021-07-20 15:47:25 Public message

Announcements

2021-07-20 15:47 Aneta Krążała Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-29 14:04 Aneta Krążała ZAWIADOMIENIA O ODRZUCENIU OFERTY i O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O ODRZ [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2021-06-17 13:07 Aneta Krążała INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

I.272.1.2021 INFORMA [...].docx

2021-06-17 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross 150 000,00 zł,
gdzie:
- na część I brutto: 52 170,00 zł ;
- na część II brutto: 49 125,00 zł ;
- na część III brutto: 48 705,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 477