Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00075197/01 Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Deadlines:
Published : 08-06-2021 11:32:00
Placing offers : 17-06-2021 10:00:00
Offers opening : 17-06-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 683.06 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 307.31 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy.pdf pdf 325.59 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 33.28 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz podwykonawców.docx docx 14.2 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 17.48 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do umowy.docx docx 13.55 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 14.8 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonywanych usług.docx docx 15.35 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 13.67 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.docx docx 16.63 2021-06-08 11:32:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.modyfikacja_09.06.2021.pdf pdf 681.52 2021-06-09 14:19:02 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 681.45 2021-06-09 05:28:17 Public message
Odpowiedzi na pytania oferentów.pdf pdf 582.42 2021-06-14 12:17:19 Public message
Zmiana ogłoszenia_TERMIN (1).pdf pdf 36.24 2021-06-14 12:32:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 474.11 2021-06-17 10:59:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 548.52 2021-06-22 09:59:14 Public message

Announcements

2021-06-22 09:59 Agata Maksymiuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-17 10:59 Agata Maksymiuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-17 10:00 Buyer message 100 000,00 zł brutto
2021-06-14 12:32 Agata Maksymiuk Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia_TE [...].pdf

2021-06-14 12:17 Agata Maksymiuk Odpowiedzi na pytania oferentów

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-06-09 14:19 Agata Maksymiuk Specyfikacja Warunków Zamówienia_modyfikacja_09.06.2021

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

2021-06-09 05:28 Agata Maksymiuk Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacji

Specyfikacja Warunkó [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380