Proceeding: BBA-2.262.13.2021 Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych - węgla kamiennego oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021, poz. 133)

Deadlines:
Published : 07-06-2021 15:15:00
Placing offers : 08-07-2021 11:00:00
Offers opening : 08-07-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 118.15 2021-06-07 15:15:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 79.34 2021-06-07 15:15:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.54 2021-06-07 15:15:00 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia.pdf pdf 940.71 2021-06-07 15:15:00 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 45.96 2021-06-10 12:26:58 Proceeding
BBA-2.262.13.2021 Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (1).pdf pdf 132.87 2021-06-30 11:25:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 200.1 2021-07-09 14:29:03 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę cz. I.pdf pdf 170.33 2021-08-25 14:45:00 Public message
Informacja o wyborze oferty na stronę cz. II.pdf pdf 166.17 2021-08-25 14:45:30 Public message

Announcements

2021-08-25 14:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty cz. II

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-25 14:45 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty cz. I

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-09 14:29 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-08 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 607 722, 14 zł.
2021-06-30 11:25 Zamówienia Publiczne Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

BBA-2.262.13.2021 Od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 624