Proceeding: 77/BZP-U.510.60/2021/KW „Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 – etap II – strefa rozgrzewkowa”

Deadlines:
Published : 07-06-2021 13:20:00
Placing offers : 30-08-2021 12:00:00
Offers opening : 30-08-2021 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1.Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.06.2021r.pdf pdf 118.58 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
2.SWZ.pdf pdf 292.19 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
3.OPZ.pdf pdf 445.55 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
4.Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 311.32 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
5.Załączniki do OPZ cz_1.zip zip 461085.57 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
5.Załączniki do OPZ cz_2.zip zip 411715.67 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
5.Załączniki do OPZ cz_3.zip zip 205426.94 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
6. Dokumenty edytowalne.docx docx 37.52 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
7. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego.xlsx xlsx 21.14 2021-06-07 13:20:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ z dnia 16.06.2021 r.pdf pdf 91.89 2021-06-16 11:35:51 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.06.2021r.pdf pdf 35.32 2021-06-16 11:35:51 Public message
Zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 05.07.2021 r.pdf pdf 86.25 2021-07-05 10:35:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.07.2021r.pdf pdf 36.47 2021-07-05 10:35:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.07.2021r..pdf pdf 88.96 2021-07-13 12:46:14 Public message

Announcements

2021-07-13 12:46 Katarzyna Wyka Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.07.2021r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-05 10:35 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ Nr 2 z dnia 05.07.2021r.

Zmiana treści SWZ Nr [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-16 11:35 Katarzyna Wyka Zmiana treści SWZ z dnia 16.06.2021r.

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 714