Proceeding: 88/T/W/2021 Dostawa ceramicznych poduszek daktyloskopijnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Artur Wołczyński
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Department: Wydział Zaopatrzenia KWP Rzeszów
Deadlines:
Published : 07-06-2021 07:47:00
Placing offers : 11-06-2021 07:50:00
Offers opening : 11-06-2021 07:55:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ceramicznych poduszek daktyloskopijnych  dla  KWP Rzeszów.

Dostawa jednorazowa bez podpisywania umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia.

Ponadto informujemy , że :

- Zakupy KWP w Rzeszowie wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania.

- Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 

-  Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 

- Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to KWP Rzeszowie opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku. 

- Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu  i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty. 

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ceramiczna poduszka daktyloskopijna prostokątna minimalne wymiary 125 x 90 mm 30 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Jarosława Dąbrowskiego 30
35-036, Rzeszów
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 164