Proceeding: 14/2021/KSz Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B

Karolina Szczawińska
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście Department: Dział inwestycji
Deadlines:
Published : 04-06-2021 14:32:00
Placing offers : 22-07-2021 08:51:21
Offers opening : 06-08-2021 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.06.2021r. pod numerem 2021/S 107-282781


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumenty, którymi dysponuje Zamawiający.7z 7z 128351.71 2021-06-04 14:32:00 Proceeding
materiały pomocnicze.7z 7z 18886.61 2021-06-04 14:32:00 Proceeding
2021-OJS107-282781-pl.pdf pdf 145.55 2021-06-04 14:32:00 Proceeding
SWZ wraz z załacznikami.7z 7z 26894.47 2021-06-04 14:32:00 Proceeding
1. odpowiedź na pytanie nr 1.docx docx 65.91 2021-06-10 09:28:31 Public message
1. odpowiedź na pytanie nr 1.pdf pdf 444.25 2021-06-10 09:28:31 Public message
3. modyfikacja treści SWZ-pismo EA-PW-NI-2021-KSz-0685.pdf pdf 332.98 2021-06-22 10:34:10 Public message
2021-OJS119-316113-pl.pdf pdf 86.98 2021-06-22 10:44:16 Public message
2. odpowiedzi na pytania Wykonawców - pismo EA-PW-NI-0686-2021-KSz.pdf pdf 1692.27 2021-06-22 10:44:16 Public message
4. modyfikacja treści SWZ oraz przedłuzenie terminu składania ofert.pdf pdf 1426.25 2021-06-22 10:44:16 Public message
6. odpowiedź na pytanie nr 4 EA-PW-0705-173-2021-KSz.docx docx 62.58 2021-06-25 08:19:03 Public message
6. odpowiedź na pytanie nr 4 EA-PW-0705-173-2021-KSz.pdf pdf 308.05 2021-06-25 08:19:03 Public message
5.7. odpowiedzi na pyt. 3, 5-30 - pismo EA-PW-NI-753-185-2021-KSz.docx docx 78.9 2021-07-05 10:35:28 Public message
5.7. odpowiedzi na pyt. 3, 5-30 - pismo EA-PW-NI-753-185-2021-KSz.pdf pdf 2301.42 2021-07-05 10:35:28 Public message
8. odpowiedź na pytanie nr 31-pismo EA-PW-NI-0737-181-2021-KSz.docx docx 62.11 2021-06-30 11:23:03 Public message
8. odpowiedź na pytanie nr 31-pismo EA-PW-NI-0737-181-2021-KSz.pdf pdf 701.26 2021-06-30 11:23:03 Public message
10. odpowiedzi na pytania 36-37-pismo EA-PW-NI-0741-182-2021-KSz.docx docx 63.84 2021-07-01 13:30:54 Public message
10. odpowiedzi na pytania 36-37-pismo EA-PW-NI-0741-182-2021-KSz.pdf pdf 445.76 2021-07-01 13:30:54 Public message
10.1 Załącznik do odpowiedzi na pytanie 37 - 5-210-14-14-4-4.tif tif 352.18 2021-07-01 13:30:54 Public message
10.2. Załacznik do odpowiedzi na pytanie 37 - 5-210-14-15-3-3.tif tif 130.69 2021-07-01 13:30:54 Public message
10. korekta odpowiedzi na pytanie nr 36-pismo EA-PW-NI-0474-183-2021-KSz.pdf pdf 523.67 2021-07-02 09:24:13 Public message
10. korekta odpowiedzi na pytanie nr 36-pismo EA-PW-NI-0747-183-2021-KSz.docx docx 64.03 2021-07-02 09:24:13 Public message
9. odpowiedzi na pyt. 32-35-pismo nr EA-PW-NI-0755-186-KSz-2021.docx docx 64.3 2021-07-05 11:46:10 Public message
9. odpowiedzi na pyt. 32-35-pismo nr EA-PW-NI-0755-186-KSz-2021.pdf pdf 748.76 2021-07-05 11:46:10 Public message
9. załącznik do odp. na pyt. 35 -pismo EA-PW-NI-0755-186-2021-KSz.jpg jpg 805.74 2021-07-05 11:46:10 Public message
5.7. odpowiedzi na pyt. 3, 5-30 - pismo EA-PW-NI-753-185-2021-KSz.pdf pdf 4317.04 2021-07-09 11:07:07 Public message
11. odp. na pyt. 38 zmiana terminu składania i otwarcia ofert modyfikacja SWZ-EA-PW-NI-0782-193-2021-KSz.docx docx 69.07 2021-07-14 12:17:59 Public message
11. odp. na pyt. 38 zmiana terminu składania i otwarcia ofert modyfikacja SWZ-EA-PW-NI-0782-193-2021-KSz.pdf pdf 923.92 2021-07-14 12:17:59 Public message
2021-OJS134-357715-pl.pdf pdf 67.25 2021-07-14 12:17:59 Public message
16. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- pismo EA-PW-NI-0820-206-2021-KSz.pdf pdf 842.09 2021-07-22 08:38:25 Public message
16. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-pismo EA-PW-NI-0820-206-2021-KSz.docx docx 67.07 2021-07-22 08:38:25 Public message

Announcements

2021-07-22 08:51 Karolina Szczawińska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający zawiadamia, unieważnia prowadzone postępowanie, zgodnie z art. 255 pkt 5 oraz art. 256 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.), unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 107-282781 z dnia 04.06.2021 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zostało opublikowane we wcześniejszym komunikacie opublikowanym w dniu 22.07.2021r.
2021-07-22 08:38 Karolina Szczawińska Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 255 pkt 5 oraz art. 256 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129, z późn. zm.), unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego - na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście. Zakład Wydrzany II – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część B”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2021/S 107-282781 z dnia 04.06.2021 r.

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu - pismo nr EA/PW/NI/0820/206/2021/KSz

16. zawiadomienie o [...].pdf

16. zawiadomienie o [...].docx

2021-07-14 12:17 Karolina Szczawińska Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do SWZ po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”. W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 38 do SWZ po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 3 przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.08.2021r. Jednocześnie w związku z przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ. Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 04.06.2021r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2021/S 107-282781. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 14.07.2021r. pod numerem 2021/S 134-357715.

11. odp. na pyt. 38 [...].docx

11. odp. na pyt. 38 [...].pdf

2021-OJS134-357715-p [...].pdf

2021-07-09 11:07 Karolina Szczawińska Zamawiający informuje, że w dniu 05.07.2021r. opublikował odpowiedzi na pytania Wykonawców - pismo nr EA/PW/NI/1753/185/2021/KSz w formacie word oraz pdf. W formacie word pismo zostało opublikowane w całości tj. 9 stron. W formacie pdf omyłkowo zostały opublikowane tylko strony nieparzyste pisma. W związku z powyższym Zamawiający pomimo faktu, że pismo w formacie word zostało opublikowane w całości, publikuje powyższe pismo w wersji pdf.

5.7. odpowiedzi na p [...].pdf

2021-07-05 11:46 Karolina Szczawińska W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi (pismo nr EA/PW/NI/ 0755/186/2021/KSz)

9. odpowiedzi na pyt [...].docx

9. odpowiedzi na pyt [...].pdf

9. załącznik do odp. [...].jpg

2021-07-05 10:35 Karolina Szczawińska W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi (pismo nr EA/PW/NI/ 0753/185/2021/KSz)

5.7. odpowiedzi na p [...].docx

5.7. odpowiedzi na p [...].pdf

2021-07-02 09:24 Karolina Szczawińska Zamawiający informuje, że pismem nr EA/PW/NI/0747/183/2021/KSz, dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 36, udzielonej pismem nr EA/PW/NI/ 0741/182 /2021/KSz z dnia 01.07.2021r..

10. korekta odpowied [...].pdf

10. korekta odpowied [...].docx

2021-07-01 13:30 Karolina Szczawińska W związku z wniesionymi przez Wykonawcę pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi (pismo nr EA/PW/NI/ 0741/182/2021/KSz)

10. odpowiedzi na py [...].docx

10. odpowiedzi na py [...].pdf

10.1 Załącznik do od [...].tif

10.2. Załacznik do o [...].tif

2021-06-30 11:23 Karolina Szczawińska W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź (pismo nr EA/PW/NI/ 0737/181/2021/KSz)

8. odpowiedź na pyta [...].docx

8. odpowiedź na pyta [...].pdf

2021-06-25 08:19 Karolina Szczawińska W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź (pismo nr EA/PW/NI/0705/173/2021/KSz)

6. odpowiedź na pyta [...].docx

6. odpowiedź na pyta [...].pdf

2021-06-22 10:44 Karolina Szczawińska W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź.
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w wyniku udzielonych odpowiedzi pismem nr EA/PW/NI/ 0686 /2021/KSz, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia. Jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 23.07.2021r. Godzina, miejsce oraz sposób składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dniu 22.06.2021r. pod numerem 2021/S 119-316113

2021-OJS119-316113-p [...].pdf

2. odpowiedzi na pyt [...].pdf

4. modyfikacja treśc [...].pdf

2021-06-22 10:34 Karolina Szczawińska Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje w ramach autokorekty modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu pkt XI. 5 - pismo nr EA/PW/NI/2021/KSz/0685.

3. modyfikacja treśc [...].pdf

2021-06-10 09:28 Karolina Szczawińska W związku z wniesionym przez Wykonawcę pytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający poniżej publikuje treść pytania oraz odpowiedź (pismo nr EA/PW/NI/0631/150/2021/KSz)

1. odpowiedź na pyta [...].docx

1. odpowiedź na pyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1500