Proceeding: Budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok w granicach administracyjnych miasta

Agnieszka Sudziarska
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Zarząd Dróg Miejskich
Deadlines:
Published : 02-06-2021 15:41:00
Placing offers : 18-06-2021 09:30:00
Offers opening : 18-06-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 203 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.doc doc 103 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załacznik nr 3 do SWZ -_oswiadczenie_skladane_na_podst._art._117_ust._4_Pzp.doc doc 34 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
załacznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.doc doc 147 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załacznik nr 4.1. do SWZ -_wykaz_podwykonawcow.doc doc 31.5 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
załacznik nr 5 do SWZ-_oswiadczenie_dot._zatrudnienia.doc doc 35.5 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
załacznikk nr 2 do SWZ -oswiadczenie_dot._braku_podstaw_wykluczenia.doc doc 37.5 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4.2 do umowy - wyszczególnienie technologii.doc doc 187.5 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - ogólna specyfikacja techniczna.doc doc 106 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Szczegółowy kosztorys cen jednostkowych.doc doc 243.5 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
ogłszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.43 2021-06-02 15:41:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy poprawny.doc doc 103 2021-06-16 10:04:03 Public message
I zmiana SWZ.doc doc 80 2021-06-16 10:04:03 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 238.19 2021-06-18 09:22:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 243.85 2021-06-18 12:41:22 Public message
unieważnienie postępowania.pdf pdf 363.14 2021-06-21 15:07:24 Public message

Announcements

2021-06-21 15:07 Agnieszka Sudziarska unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].pdf

2021-06-18 12:41 Agnieszka Sudziarska informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-18 09:22 Agnieszka Sudziarska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-06-16 10:04 Agnieszka Sudziarska zmiana

Załacznik nr 1 do SW [...].doc

I zmiana SWZ.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483