Proceeding: ZP.271.1.6.2021 Opracowanie dokumentacji projektowych z podziałem na zadania

Deadlines:
Published : 02-06-2021 12:46:00
Placing offers : 10-06-2021 09:00:00
Offers opening : 10-06-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 260.7 2021-06-02 12:46:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 516.91 2021-06-02 12:46:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Projektowane postanowienia Umowy (wzór umowy) do SWZ.doc doc 181.5 2021-06-02 12:46:00 Proceeding
Załączniki SWZ (od 6-8 i 10).zip zip 61.06 2021-06-02 12:46:00 Proceeding
Załączniki SWZ (od 1 do 5).zip zip 96.73 2021-06-02 12:46:00 Criterion
Strony 11 i 12 SWZ ze zmianami.pdf pdf 2371.69 2021-06-09 08:31:47 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 247.42 2021-06-09 08:31:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 845.2 2021-06-10 13:13:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert - korekta.pdf pdf 843.85 2021-06-10 13:52:45 Public message

Announcements

2021-06-10 13:52 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert - korekta

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-10 13:44 Marcin Cetnarowicz The message was withdrawn by the Buyer.
2021-06-10 13:13 Marcin Cetnarowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-10 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację poszczególnych zadań zamierza przeznaczyć kwoty :
- Zadanie Nr 1: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr
1793R Radymno-Wacławice - 80.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 2: Projekt budowy chodnika na ul. Podmiejskiej od wiaduktu kolejowego do
obwodnicy działka nr 577 w ciągu drogi powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice w m. Skołoszów - 40.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 3: Projekt chodnika przy drodze powiatowej Nr 1793R Radymno-Wacławice w m. Zabłotce - 40.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 4: Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1620R Pełnatycze-Wola Roźwienicka w m. Wola Roźwienicka- chodnik - 30.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 5: Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1633R Roźwienica-Rudołowice w m. Rudołowice-chodnik - 30.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 6: Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1773R Bystrowice-Więckowice w m. Więckowice-chodnik - 30.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko od km 0+000 do 1+514 w m. Kidałowice - 90.000,00 (brutto).
- Zadanie Nr 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn-Zamiechów w m. Dobkowice poprzez budowę chodnika na odcinku od kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej - 50.000,00 (brutto).

2021-06-09 08:31 Marcin Cetnarowicz Zmiana treści SWZ wraz ze zmienionymi str.

Strony 11 i 12 SWZ z [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załączniki SWZ (od 1 [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 245