Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.17.2021.PG Opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej modernizacji oczyszczalni ścieków TTOC Świecko oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej w południowej części gminy Słubice

Deadlines:
Published : 02-06-2021 10:41:00
Placing offers : 16-06-2021 11:00:00
Offers opening : 16-06-2021 11:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 150 000 zł brutto

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.46 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
Specyfikacja warunków zamówienia-sig.pdf pdf 467.45 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
zał. 1-formularz oferty.doc doc 81 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
zał. 2-oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 20.86 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
zał. 3-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 20.47 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
zał. 4-wzór umowy.zip zip 383.87 2021-06-02 10:41:06 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 33.43 2021-06-10 15:58:58 Public message
Zmiana treści SWZ-sig.pdf pdf 297.68 2021-06-10 15:58:58 Public message
Pytania i odpowiedzi-sig.pdf pdf 268 2021-06-11 09:39:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 267.98 2021-06-16 12:44:51 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty-sig.pdf pdf 271.73 2021-06-18 15:31:13 Public message

Announcements

2021-06-18 15:31 Paweł Grudzień Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-06-16 12:44 Paweł Grudzień Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-16 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości 150 000 zł brutto
2021-06-11 09:39 Paweł Grudzień Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-06-10 15:58 Paweł Grudzień Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ-si [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 394