Proceeding: Przet. bud 1/2021 Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6

Deadlines:
Published : 02-06-2021 13:16:00
Placing offers : 17-06-2021 12:00:00
Offers opening : 17-06-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGLOSZ. 08d924de-3dc7-fe15-befa-3a0001ed9833.pdf pdf 148.75 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
PRZEDMIAR.pdf pdf 184.13 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
SWZ-CALY PDF.pdf pdf 1150.71 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
ZAŁ do SWZ.doc doc 339 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
PROJEKT.pdf pdf 8355.44 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
STWIORB.pdf pdf 727.96 2021-06-02 13:16:00 Proceeding
KWOTA NA ZADANIE.pdf pdf 54.76 2021-06-17 11:21:36 Public message
ZESTAW OFERT.pdf pdf 56.22 2021-06-17 17:13:16 Public message
INFORMACJA.pdf pdf 119.07 2021-06-22 12:01:40 Public message
e-ZAM.UNIEWAŻN.pdf pdf 57.93 2021-06-22 12:01:40 Public message

Announcements

2021-06-22 12:01 Zamówienia Publiczne UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 PZP Bez przeprowadzenia negocjacji.
Nazwa postępowania: Remont części budynku internatu oraz nawierzchni drogowej. Internat ZSCKR w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie,
ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz NIP 864-120-41-72, REGON 292450509
Reprezentowany przez dyrektora: mgr Alicja Szatan, na podstawie ustaleń (wniosków) komisji przetargowej w składzie:
1.Urszula Bąk-Przewodniczący
2.Małgorzata Bażant-Członek
3.Krzysztof Sieja-Członek-Sekretarz
Dokonał w dniu: 22.06.2021 unieważnienia w/w postępowania na podstawie: Art. 255. Pkt.6 Ustawy PZP, z dnia: 11.09.2019r
UNIEWAŻNIENIA W/W POSTĘPOWANIA

INFORMACJA.pdf

e-ZAM.UNIEWAŻN.pdf

2021-06-17 17:13 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert przetargowych, wraz z ceną zaproponowaną przez Wykonawców

ZESTAW OFERT.pdf

2021-06-17 12:00 Buyer message Do postępowania należy dołączyć dokumenty wymagane w SWZ, a zapoznać się z podłączonymi załącznikami do SWZ i je uzupełnić.
2021-06-17 11:21 Zamówienia Publiczne Kwota przeznaczona przez zamawiającego na wykonanie zadania

KWOTA NA ZADANIE.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 266