Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR-BP-I.ZP.D.272.19.2021.AS Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej strażaka dla jednostek OSP w celu promowania bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego

Deadlines:
Published : 01-06-2021 13:33:00
Placing offers : 02-07-2021 10:00:00
Offers opening : 02-07-2021 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.55 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
02_Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ).pdf pdf 349.69 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
03_Formularz oferty.docx docx 36.45 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
04_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 129.03 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
05_Postanowienia umowy.pdf pdf 153.88 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
06_zał. nr 3 do umowy- protokół odbioru.pdf pdf 91.42 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
07_zał nr 4 do umowy - klauzula RODO os. fiz..pdf pdf 154.92 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
08_zał nr 4 do umowy - klauzula RODO os. prawne.pdf pdf 158.67 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
09_oświadczenie JEDZ.docx docx 52.81 2021-06-01 13:33:00 Proceeding
wyjaśnienia SWZ_19.pdf pdf 231.84 2021-06-24 13:12:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert_19.pdf pdf 109.47 2021-07-02 12:31:12 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty_19.pdf pdf 247.03 2021-09-03 15:44:18 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 148.15 2021-10-27 09:03:48 Public message

Announcements

2021-10-27 09:03 Anna Siennicka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-09-03 15:44 Anna Siennicka Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-02 12:31 Anna Siennicka Informacja z otwarcia ofert z dnia 2 lipca 2021 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-02 10:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia:
1) część I - Ubranie specjalne strażaka (kurtka i spodnie) - kwotę gross 1 270 000,00 zł;
2) część II - Buty strażackie gumowe - kwotę gross 87 150,00 zł;
3) część III - Hełm strażacki z latarką nahełmową - kwotę gross 146 080,00 zł;
4) część IV – Rękawice specjalne strażackie - kwotę gross 61 380,00 zł.
2021-06-24 13:12 Anna Siennicka Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

wyjaśnienia SWZ_19.p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1016