Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1822/21/116/Z Dostawa koni służbowych

Alicja Wielęgowska - Niepostyn
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 01-06-2021 14:58:00
Placing offers : 09-06-2021 12:00:00
Offers opening : 09-06-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.98 2021-06-01 14:58:00 Proceeding
SWZ - dostawa koni służbowych.doc doc 470.5 2021-06-01 14:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 86.5 2021-06-09 12:59:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 90.05 2021-06-09 12:59:15 Public message
uniewaznienie_strona.doc doc 73.5 2021-06-10 13:44:41 Public message
Uniewaznienie_strona.pdf pdf 38.36 2021-06-10 13:44:41 Public message
wybór i uniewaznienie_strona.doc doc 92 2021-06-21 14:52:56 Public message
wybór i uniewaznienie_strona.pdf pdf 97.45 2021-06-21 14:52:56 Public message

Announcements

2021-06-21 14:52 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja o wyborze oferty w zadaniu nr 1 i unieważnieniu postepowania w zadaniu nr 2

wybór i uniewaznieni [...].doc

wybór i uniewaznieni [...].pdf

2021-06-10 13:44 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 3 i 4

uniewaznienie_strona [...].doc

Uniewaznienie_strona [...].pdf

2021-06-09 12:59 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-09 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 160 000,00 PLN brutto, w tym na:
- zadanie nr 1 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 2 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 3 kwotę 40 000,00 PLN brutto;
- zadanie nr 4 kwotę 40 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 281