Proceeding: AG.230.22.2021 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 31-05-2021 13:35:00
Placing offers : 11-06-2021 23:59:00
Offers opening : 14-06-2021 07:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 071 339-86-56 (Andrzej Janicki)  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie do złożenia oferty cenowej (ochrona fizyczna).pdf pdf 1072.82 2021-05-31 13:35:00 Proceeding
formularz ofertowy..doc doc 47 2021-05-31 13:35:00 Proceeding
wzór umowy.doc doc 101.5 2021-05-31 13:35:00 Proceeding
zaproszenie do złożenia oferty cenowej (ochrona fizyczna).pdf pdf 1072.82 2021-05-31 13:35:00 Subject of the order
wzór umowy.doc doc 101.5 2021-05-31 13:35:00 Subject of the order
formularz ofertowy..doc doc 47 2021-05-31 13:35:00 Subject of the order

Announcements

2021-06-09 12:39 Andrzej Janicki Pytanie Wykonawcy:
Proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:
1)Czy służby pełnione będą przez 1 pracownika ochrony w godzinach nocnych w dni robocze a w dni wolne i świąteczne całodobowo?
2) Czy na terenie chronionym jest jeden posterunek?
3) Czy kontrolą obchodów Active Guard objęte są wszystkie obiekty na pow. ok 2 ha i ile ich ma być zainstalowanych?
Odpowiedź Zamawiającego:
1) Tak, ale w dni wolne i świąteczne od godziny 19:00-7:00.
2) Tak jest jedno miejsce dla pracownika ochrony.
3) Kontrolą obchodów Active Guard objęte są wszystkie obiekty na pow. ok 2 ha i ma być ich zainstalowanych pięć.
2021-06-07 12:25 Andrzej Janicki Pytanie Wykonawcy: "Proszę o udzielenie informacji z jaką częstotliwością mają być dokonywane obchody w związku rozległym terenem Zamawiającego. "

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy ma swoje zastosowanie w § 3 ust. 2 pkt 1) (Zakres zadań i obowiązków wykonawcy) załączonego wzoru umowy, który brzmi: "ochrona mienia znajdującego się na chronionym obszarze przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, przeprowadzanie kontroli stanu zabezpieczenia budynków i pomieszczeń
pod względem przeciwpożarowym, dostania się osób niepowołanych, skuteczności zamknięć okien i drzwi, podczas obchodów realizowanych w odstępach nie rzadziej niż dwugodzinnych i potwierdzonych raportami z systemu monitorowania wartownika typu ACTIV GUARD. W przypadku stwierdzenia niezamkniętych okien lub drzwi pracownik ochrony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracownika recepcji obiektu hotelowego AGRO;"


Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Szczegółowy opis i warunki przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz we wzorze umowy. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

zaproszenie do złoże [...].pdf

wzór umowy.doc

formularz ofertowy.. [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zgodny z załączonym zaproszeniem do złożenia oferty cenowej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 380