Proceeding: 2021/BZP 00067998/01 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu i artykułów jednorazowych do badań i zabiegów endoskopowych

Deadlines:
Published : 28-05-2021 12:44:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : 11-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
12_ZP_2021_OGLOSZENIE.pdf pdf 100.48 2021-05-28 12:44:00 Proceeding
12_ZP_2021_SWZ.doc doc 331 2021-05-28 12:44:00 Proceeding
12_ZP_2021_ZAL_1_3_SWZ.doc doc 94.5 2021-05-28 12:44:00 Proceeding
12_ZP_2021_ZAL_4_SWZ.doc doc 125 2021-05-28 12:44:00 Proceeding
12_ZP_2021_ZAL_NR_2_do_SWZ.xls xls 54.5 2021-05-28 12:44:00 Proceeding
12_ZP_2021_zapytanie i odp_1.pdf pdf 225.51 2021-06-07 12:46:19 Public message
12_ZP_2021_zapytanie i odp_2.pdf pdf 180.37 2021-06-08 08:30:54 Public message
zestawienie_ofert_STRONA.pdf pdf 102.43 2021-06-11 10:30:51 Public message
12_ZP_2021_wynik postępowania.pdf pdf 152.6 2021-06-23 12:57:17 Public message
12_ZP_2021_unieważnienie_wyniku_postępowania.pdf pdf 102.89 2021-06-24 09:43:25 Public message
12_ZP_2021_wynik postępowania_POPR.pdf pdf 152.99 2021-07-01 12:12:23 Public message
12_ZP_2021_ogloszenie_udzielenie.pdf pdf 57.55 2021-07-08 10:27:39 Public message
kwota_przeznaczona.doc doc 27 2021-06-11 08:00:00 Public message

Announcements

2021-07-08 10:27 Aneta Mrygoń Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

12_ZP_2021_ogloszeni [...].pdf

2021-07-01 12:12 Zamówienia Publiczne WYNIK POSTĘPOWANIA_2

12_ZP_2021_wynik pos [...].pdf

2021-06-24 09:43 Zamówienia Publiczne UNIEWAŻNIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

12_ZP_2021_unieważni [...].pdf

2021-06-23 12:57 Zamówienia Publiczne WYNIK POSTĘPOWANIA

12_ZP_2021_wynik pos [...].pdf

2021-06-11 10:30 Zamówienia Publiczne ZESTAWIENIE_OFERT

zestawienie_ofert_ST [...].pdf

2021-06-11 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

kwota_przeznaczona.d [...].doc

2021-06-08 08:30 Zamówienia Publiczne ZAPYTANIE_2

12_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

2021-06-07 12:46 Zamówienia Publiczne ZAPYTANIE_1

12_ZP_2021_zapytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656