Proceeding: BZP.271.32.2021 Leasing operacyjny 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza na okres trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty

Biuro Zamówień Publicznych
Urząd Miasta Nowego Sącza Department: BZP
Deadlines:
Published : 28-05-2021 12:31:00
Placing offers : 14-06-2021 08:00:00
Offers opening : 14-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_32.pdf pdf 600.61 2021-05-28 12:31:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6 do SWZ.zip zip 20404.41 2021-05-28 12:31:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu_32.pdf pdf 96.53 2021-05-28 12:31:00 Proceeding
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ z dnia 31.05.2021.zip zip 314.29 2021-05-31 15:16:33 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.23 2021-05-31 15:17:27 Public message
Zmiana treści SWZ 31.05.2021.zip zip 323.26 2021-05-31 15:17:27 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ z dnia 02.06.2021.zip zip 533.79 2021-06-02 15:21:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.06.2021 r..pdf pdf 36.07 2021-06-02 15:21:03 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 02.06.2021 r..pdf pdf 285.93 2021-06-02 15:21:39 Public message
Zmiana treści SWZ 07.06.2021.zip zip 307.28 2021-06-07 15:29:28 Public message
inf._kwota_art.222_ust.4.pdf pdf 313.19 2021-06-14 08:03:28 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ 09.06.2021.zip zip 345.62 2021-06-09 15:31:57 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.06 2021-06-09 15:31:57 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu_32.pdf pdf 296.59 2021-06-16 14:15:58 Public message

Announcements

2021-06-16 14:15 Biuro Zamówień Publicznych Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-06-14 08:03 Biuro Zamówień Publicznych Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

inf._kwota_art.222_u [...].pdf

2021-06-09 15:31 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.06.2021 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-06-07 15:29 Biuro Zamówień Publicznych Zmiana treści SWZ z dnia 07.06.2021 r.

Zmiana treści SWZ 07 [...].zip

2021-06-02 15:21 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 02.06.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-06-02 15:21 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.06.2021 r..

Wyjaśnienia oraz zmi [...].zip

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-05-31 15:17 Biuro Zamówień Publicznych Zmiana treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.05.2021 r..

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ 31 [...].zip

2021-05-31 15:16 Biuro Zamówień Publicznych Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 31.05.2021 r.

Wyjaśnienia oraz zmi [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300