Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Zapytanie o cenę na dostawę Wodoszczelny Tlenomierz CO-402 do wody odtlenionej- Zapytanie poniżej progu - 46/FZ/2021.

Deadlines:
Published : 28-05-2021 07:41:00
Placing offers : 09-06-2021 10:00:00
Offers opening : 09-06-2021 10:05:00
Procedure:
Type: Supply

Requirements and specifications

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie Zapytania o cenę, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę Wodoszczelny Tlenomierz CO-402 do wody odtlenionej .

1. Podana oferta musi spełniać parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 2. Podana przez Wykonawcę cena netto za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn, że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

 6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta. 

9. Realizacja dostawy w oparciu o zamówienie do 30.06.2021 r.

10. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

11. Ofertę można złożyć poprzez platformę do dnia 09.06.2021 r. do godz.10:00.

12. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub Pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia CO-402.pdf pdf 370.58 2021-05-28 07:41:00 Proceeding
Wynik postępowania.pdf pdf 153.93 2021-06-10 09:35:24 Public message

Announcements

2021-06-10 09:35 Krzysztof Lewicki W dniu 10.06.2021 opublikowano wynik postępowania w załączniku

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wodoszczelny Tlenomierz CO-402 do wody odtlenionej Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wyposażenie : Czujnik tlenowy COG-1ts z czujnikiem temperatury Pt-100B Głowica przepływowa GXP-01 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań - Karty katalogowe, Deklaracje zgodności. Attachment required (0)
5 Okres gwarancji - Wymagany okres min 24 miesięcy. (0)
6 Termin dostawy - Proszę potwiedzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 235