Proceeding: 2021/BZP 00067029/01 Przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z jeleniogórskich przedszkoli w ramach projektu pn: "Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych" (RZ.271.12.2021)

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 27-05-2021 15:29:00
Placing offers : 07-06-2021 10:00:00
Offers opening : 07-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 27.05.2021 r.pdf pdf 145.54 2021-05-27 15:29:00 Proceeding
TOM I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 368.77 2021-05-27 15:29:00 Proceeding
TOM I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców-wersja edytowalna.docx docx 208.19 2021-05-27 15:29:00 Proceeding
TOM II SWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 142.89 2021-05-27 15:29:00 Proceeding
Tom III SWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 157.57 2021-05-27 15:29:00 Proceeding
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu.pdf pdf 97.41 2021-06-07 13:26:47 Public message
Inf. o uniewaznieniu_Platforma część I i II.pdf pdf 111.18 2021-06-15 15:12:18 Public message
Informacja_Platforma wybór część III i IV.pdf pdf 125.85 2021-06-15 15:14:09 Public message

Announcements

2021-06-15 15:14 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, na stronie postępowania zamieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III i IV zamówienia.
Z poważaniem
Monika Kardyś

Informacja_Platforma [...].pdf

2021-06-15 15:12 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo, na stronie postępowania zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania w zakresie częśći I i II.
Z poważaniem
Monika Kardyś

Inf. o uniewaznieniu [...].pdf

2021-06-07 13:26 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
na stronie postępowania zamieszczono plik pn :Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu"

Z poważaniem Rafał Malko
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Zamówień Publicznych

Informacja o ofertac [...].pdf

2021-06-07 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 72 960,00 PLN, w tym:
na część I zamówienia - 3 840,00 PLN, na część II zamówienia - 28 800,00 PLN, na część III zamówienia - 11 520,00 PLN, na część IV zamówienia - 28 800,00 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 227