Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usługi terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach realizacji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

Deadlines:
Published : 27-05-2021 14:13:00
Placing offers : 07-06-2021 12:00:00
Offers opening : 07-06-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 268.64 2021-05-27 14:13:00 Proceeding
SWZ4.pdf pdf 889.37 2021-05-27 14:13:00 Proceeding
załącznik_4 OPZ4.pdf pdf 527.42 2021-05-27 14:13:00 Proceeding
załącznik_5_umowa4.pdf pdf 520.4 2021-05-27 14:13:00 Proceeding
do edycji.docx docx 51.27 2021-05-27 14:13:00 Proceeding
otwarcie ofert info.pdf pdf 126.23 2021-06-07 15:07:26 Public message
ogłoszenie wynik.pdf pdf 91.2 2021-06-30 15:01:16 Public message
ogłoszenie wynik2.pdf pdf 189.7 2021-07-02 15:11:13 Public message
ogłoszenie wynik2_sprostwowanie.pdf pdf 94.51 2021-07-02 15:19:48 Public message
ogłoszenie wynik3.pdf pdf 90.53 2021-07-08 11:11:06 Public message

Announcements

2021-07-08 11:11 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadanie nr 7, 9, 11, 13 i 20

ogłoszenie wynik3.pd [...].pdf

2021-07-02 15:19 Marek Kierznikiewicz Zamawiający publikuje sprostowanie do informacji o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3 i 10

ogłoszenie wynik2_sp [...].pdf

2021-07-02 15:11 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania w zakresie zadania nr 3 i 10

ogłoszenie wynik2.pd [...].pdf

2021-06-30 15:01 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyniku postępowania

ogłoszenie wynik.pdf

2021-06-07 15:07 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

otwarcie ofert info. [...].pdf

2021-06-07 12:00 Buyer message Część 1 – 14 000 zł
Część 2– 14 000 zł
Część 3 – 14 000 zł
Część 4 – 14 000 zł
Część 5– 14 000 zł
Część 6 – 14 000 zł
Część 7 – 14 000 zł
Część 8– 14 000 zł
Część 9 – 14 000 zł
Część 10 – 14 000 zł
Część 11– 14 000 zł
Część 12 – 14 000 zł
Część 13 – 14 000 zł
Część 14– 14 000 zł
Część 15 – 14 000 zł
Część 16 – 14 000 zł
Część 17– 14 000 zł
Część 18 – 14 000 zł
Część 19 – 14 000 zł
Część 20 – 14 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1026