Proceeding: PP.271.3.2021 „Dostawa energii elektrycznej dla Rzeczenickiej Grupy Zakupowej w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023 r.”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 22-06-2021 09:50:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS119-312561-pl.pdf pdf 201.07 2021-06-22 09:50:00 Proceeding
SWZ.docx docx 99.36 2021-06-22 09:50:00 Proceeding
Załączniki do SWZ od 1 do 9.zip zip 600.77 2021-06-22 09:50:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 331.86 2021-07-23 14:23:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 274.61 2021-08-03 10:54:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf pdf 327.12 2021-08-17 08:13:34 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprostowanie.pdf pdf 207.3 2021-09-10 12:46:26 Public message

Announcements

2021-09-10 12:46 Aleksandra Adamska Dzień dobry,
informuję, że dokonuję sprostowania jeśli chodzi o informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dominika Błażejak.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-17 08:13 Aleksandra Adamska Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dominika Błażejak.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 10:54 Aleksandra Adamska Dzień dobry,
w załączeniu zamieszczam informację z otwarcia ofert.
Pozdrawiam,
Dominika Błażejak.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający na powyższe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę: 11 870 706,11 zł brutto.
2021-07-23 14:23 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje treść zapytań, jakie wpłynęły od wykonawcy wraz z wyjaśnieniami.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 720