Proceeding: WZP 1691/21/98/T Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i napraw łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji

Deadlines:
Published : 26-05-2021 16:20:00
Placing offers : 04-06-2021 11:00:00
Offers opening : 04-06-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.64 2021-05-26 16:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 735.12 2021-05-26 16:20:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 391.5 2021-05-26 16:20:00 Proceeding
WZP-1940_1691_21.pdf pdf 68.96 2021-06-08 15:47:09 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.doc doc 58.5 2021-06-08 15:47:09 Public message
WZP-1898-1691-21 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 48.58 2021-06-04 13:24:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 86 2021-06-04 13:24:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 61.77 2021-07-09 14:15:06 Public message

Announcements

2021-07-09 14:15 Katarzyna Jacak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-08 15:47 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej

WZP-1940_1691_21.pdf

Wybór oferty najkorz [...].doc

2021-06-04 13:24 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert

WZP-1898-1691-21 Inf [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-06-04 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia wynosi 645 000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 238