Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.1.2021.PS Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż.

Brygida Podlaska
Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich
Deadlines:
Published : 26-05-2021 11:14:00
Placing offers : 11-06-2021 12:00:00
Offers opening : 11-06-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.7z 7z 9085.17 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.53 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.45 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
Projektowane postanowienie umowy.docx docx 42.57 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.7z 7z 379.69 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.docx docx 75.19 2021-05-26 11:14:00 Proceeding
Informacja o złożonych ofertach.docx docx 15.35 2021-06-11 13:01:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 16.49 2021-06-28 10:57:56 Public message

Announcements

2021-06-28 10:57 Brygida Podlaska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2021-06-11 13:01 Brygida Podlaska Informacja o złożonych ofertach.

Informacja o złożony [...].docx

2021-06-11 12:00 Buyer message Zamawiający na realizację zadania postanowił przeznaczyć kwotę 190 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 710