Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/2021/U Usługi w zakresie utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych oraz na terenach przyległych i terenach zielonych, a także utrzymanie zieleni w zasobach Tyskiego TBS Sp. z o.o.

Artur Wyżkiewicz
Tyskie TBS Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 27-05-2021 13:12:00
Placing offers : 08-06-2021 12:00:00
Offers opening : 08-06-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20210527 11-2021-U ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.95 2021-05-27 13:12:00 Proceeding
20210527 11-2021-U SWZ + zalaczniki podpisana.pdf pdf 608.56 2021-05-27 13:12:00 Proceeding
20210527 11-2021-U zestawienie kosztów zadania.xls xls 52.5 2021-05-27 13:12:00 Proceeding
20210527 11-2021-U zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 47.56 2021-05-27 14:31:30 Public message
11-2021-U otwarcie ofert.pdf pdf 194.98 2021-06-08 12:41:43 Public message
11-2021-U wybór oferty.pdf pdf 277.05 2021-06-16 10:48:20 Public message
11-2021-U udzielenie zamówienia.pdf pdf 59.07 2021-06-28 07:32:07 Public message

Announcements

2021-06-28 07:32 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

11-2021-U udzielenie [...].pdf

2021-06-16 10:48 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy informację w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

11-2021-U wybór ofer [...].pdf

2021-06-08 12:41 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry,
w załączeniu przedkładamy informację z otwarcia ofert.

11-2021-U otwarcie o [...].pdf

2021-06-08 12:00 Buyer message Zamawiający - działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 370.000,00 zł brutto.
2021-05-27 14:31 Artur Wyżkiewicz Dzień dobry, w załączeniu przedkładamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00066495/01 z dnia 27 maja 2021 r.

20210527 11-2021-U z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 617