Proceeding: 4WOG.1200.2712.20.2021 Roboty budowlane w podziale na 4 części

Deadlines:
Published : 24-05-2021 15:33:00
Placing offers : 11-06-2021 08:30:00
Offers opening : 11-06-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_20.pdf pdf 1068.76 2021-05-24 15:33:00 Proceeding
ogl_zam_20.pdf pdf 145.47 2021-05-24 15:33:00 Proceeding
zalczniki_1_6_post20.zip zip 1707.49 2021-05-24 15:33:00 Proceeding
04.06.21 Wyjaśnienie SWZ.pdf pdf 351.9 2021-06-04 09:25:53 Public message
04.06.21 Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 34.55 2021-06-04 09:25:53 Public message
info_otwarcie.pdf pdf 319.64 2021-06-11 14:10:47 Public message

Announcements

2021-06-11 14:10 Alicja Kalisz W załączeniu do niniejszego komunikatu przesyłam informację z otwarcia ofert.

info_otwarcie.pdf

2021-06-11 08:30 Buyer message Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to:
cześć1 - 133 362,01 zł (brutto);
część 2 - 22 841,92 zł (brutto);
część 3 - 53 528,43 zł (brutto);
część 4 - 60 843,38 zł (brutto).
2021-06-04 09:25 Magdalena Włódzik Dzień dobry
Zamawiający informuje, że modyfikuje SWZ oraz odpowiada na pytania do przedmiotowego postępowania. Szczegóły znajdują się w załącznikach do niniejszej wiadomości.

04.06.21 Wyjaśnienie [...].pdf

04.06.21 Zmiana ogło [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 422