Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/ZO/11/2021 Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Edyta Sieczkowska Prokop
32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 24-05-2021 11:44:00
Placing offers : 01-06-2021 08:10:11
Offers opening : 01-06-2021 10:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.


32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego pod nazwą: Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Numer sprawy ZP/ZO/11/2021, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym. Treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami stanowi załącznik do postępowania.

Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę, sporządzoną zgodnie ze wzorem oferty oraz formularza cenowego. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do oferty.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.: 261 181 387

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe ZO 11.docx docx 597.46 2021-05-24 11:44:00 Proceeding
WZÓR OFERTY I FORMULARZA CENOWEGO ZO 11.docx docx 38.61 2021-05-24 11:44:00 Subject of the order
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 383.5 2021-06-01 08:10:07 Public message
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 383.5 2021-05-28 10:20:22 Public message

Announcements

2021-06-01 08:10 Edyta Sieczkowska Prokop Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Uzasadnienie:
W związku z otrzymanym pismem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr 12958/21 z dnia 19.05.2021 r. ws. zaopatrywania w środki ochrony indywidualnej oraz testy wykrywające antygen SARS-CoV-2 polecającym wstrzymanie procesu zakupu przedmiotowych środków - Zamawiający - 32 WOG w Zamościu unieważnia postępowanie na dostawę testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Numer sprawy ZP/ZO/11/2021

Zgodnie z Rozdziałem III pkt 20 Zapytania ofertowego (ZO), Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

2021-05-28 10:20 Edyta Sieczkowska Prokop ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIE [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa testów antygenowych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dla 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego; wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do oferty; Zamawiający będzie rozpatrywał tylko i wyłącznie pełną ofertę.

WZÓR OFERTY I FORMUL [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7067 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy; Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, m.in. transportu, ubezpieczenia, opakowania bezzwrotne, cło, opłaty graniczne, itp., a także należne podatki zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert leżą po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 800