Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: S.270.4.6.2021 Nadzór inwestorski - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.”

Deadlines:
Published : 21-05-2021 12:09:00
Placing offers : 25-06-2021 08:00:00
Offers opening : 25-06-2021 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.47 2021-05-21 12:09:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1094.95 2021-05-21 12:09:00 Proceeding
Załączniki 1-10.zip zip 14531.61 2021-05-21 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Pakiet I - Jastrzębna.zip zip 73763.98 2021-05-21 12:09:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Pakiet II- Sajenek.zip zip 96241.89 2021-05-21 12:09:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 53.89 2021-06-17 10:36:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 130.38 2021-06-25 13:42:05 Public message
Informacja o wyborze oferty - Pakiet I..pdf pdf 117.39 2021-07-16 11:53:00 Public message
Informacja o wyborze oferty - Pakiet II.pdf pdf 115.27 2021-07-16 12:48:10 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf pdf 134.92 2021-08-16 10:27:56 Public message

Announcements

2021-08-16 10:27 Emilia Tydman 16.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, dotyczące postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-07-16 12:48 Emilia Tydman 16.07.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty - Pakiet II, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-16 11:53 Emilia Tydman 16.07.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty - Pakiet I, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki-: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-25 13:42 Emilia Tydman 25.06.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorki - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.” Numer postępowania: S.270.4.6.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-17 10:36 Emilia Tydman 17.06.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia, dotyczącą postępowania pn. „Nadzór inwestorski - „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.”” – S.270.4.6.2021

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783