Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00059734/01 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Czernikowo – etap II (IWP.271.1.3.2021)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 20-05-2021 11:47:00
Placing offers : 04-06-2021 09:00:00
Offers opening : 04-06-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
5 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wstępne Wykonawcy - art. 125 ust. 1.doc doc 166.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót.doc doc 166.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.doc doc 168.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.doc doc 163.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców dotyczące robót - art. 117 ust. 4.doc doc 160.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 171 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
1 - Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 00059734_01.pdf pdf 158.21 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.3.2021.pdf pdf 1167.11 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
3 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 188.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 510.25 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
11 - Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 156.5 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
12 - Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o stanie rozliczeń Podwykonawcy z Wykonawcą.doc doc 153 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
14 - PB Kijaszkowo.zip zip 3782.73 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
15 - Wymiana opraw.zip zip 1907.66 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
13 - PB Czernikowo.zip zip 11342.51 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
16 - Wymogi techniczne dotyczące prac modernizacyjnych.pdf pdf 205.19 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
17 - Audyt efektywności energetycznej.pdf pdf 408.74 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
18 - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.57 2021-05-20 11:47:00 Proceeding
1.1 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 188.58 2021-05-25 11:11:14 Public message
19.2 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 196.54 2021-05-27 07:25:18 Public message
19.3 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 179.75 2021-05-31 11:17:40 Public message
20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.89 2021-05-31 11:35:37 Public message
21 - Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i zmianie treści SWZ.pdf pdf 189.52 2021-05-31 11:35:37 Public message
22 - SWZ - IWP.271.1.3.2021 - zmiana.pdf pdf 1166.81 2021-05-31 11:35:37 Public message
23 - Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy - zmiana.pdf pdf 510.51 2021-05-31 11:35:37 Public message
24 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 211.21 2021-06-04 10:37:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 252 2021-06-23 16:19:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 786.77 2021-06-23 16:19:20 Public message

Announcements

2021-06-23 16:19 Marek Brzustewicz Szanowni Państwo, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-06-04 10:37 Marek Brzustewicz Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

24 - Informacja z ot [...].pdf

2021-06-04 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 1 225 000,00 zł
2021-05-31 11:35 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 271 ust. 4 i 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmianę treści SWZ.

20 - Ogłoszenie o zm [...].pdf

21 - Informacja o zm [...].pdf

22 - SWZ - IWP.271.1 [...].pdf

23 - Załącznik nr 2 [...].pdf

2021-05-31 11:17 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

19.3 - Wyjaśnienia t [...].pdf

2021-05-27 07:25 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

19.2 - Wyjaśnienia t [...].pdf

2021-05-25 11:11 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

1.1 - Wyjaśnienia tr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1002