Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa sprzątania i utrzymania czystości/ 2021

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 20-05-2021 11:27:00
Placing offers : 02-06-2021 13:00:00
Offers opening : 02-06-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 243 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 429.25 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 107.04 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 SWZ - Projekt umowy wraz z załącznikami.zip zip 1043.34 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.39 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.39 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej-poprawiona.doc doc 37.5 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie na podst. art. 125.docx docx 23.26 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.19 2021-05-20 11:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Gotartów.pdf pdf 98.56 2021-05-20 13:56:28 Public message
odpowiedź- platforma.pdf pdf 81.79 2021-05-26 12:04:10 Public message
SWZ modyfikacja.pdf pdf 429.19 2021-05-26 12:08:46 Public message
odpowiedź platforma.pdf pdf 60.32 2021-05-28 12:18:02 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana.pdf pdf 39.63 2021-05-26 12:37:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 96.37 2021-06-02 15:08:07 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 94.07 2021-06-25 14:47:15 Public message

Announcements

2021-06-25 14:47 Barbara Dąbrówka W załączeniu informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-06-02 15:08 Małgorzata Podsiadła Informacja o złożonych ofertach

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-06-02 13:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 415 700,00 zł netto/ 511 311,00 zł btutto
Zadanie nr 1 Gotartów 93 700,00 zł netto/ 115 251,00 zł brutto
Zadanie nr 2 Julków 93 700,00 zł netto/ 115 251,00 zł brutto
Zadanie nr 3 Dylów 93 700,00 zł netto/ 115 251,00 zł brutto
Zadanie nr 4 Bełchatów 93 700,00 zł netto/ 115 251,00 zł brutto
Zadanie nr 5 Ostrzeszów 11 800,00 zł netto/ 14 514,00 zł brutto
Zadanie nr 6 Skierniewice 11 800,00 zł netto/ 14 514,00 zł brutto
Zadanie nr 7 Łask 4 700,00 zł netto/ 5 781,00 zł brutto
Zadanie nr 8 Pabianice 6 300,00 zł netto/ 7 749,00 zł brutto
Zadanie nr 9 Wola Kruszyńska 4 700,00 zł netto/ 5 781,00 zł brutto
Zadanie nr 10 Teklinów 1 600,00 zł netto/ 1 968,00 zł brutto
2021-05-28 12:18 Gabriela Watała Odpowiedź na zapytanie

odpowiedź platforma. [...].pdf

2021-05-26 12:37 Barbara Dąbrówka Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2021-05-26 12:08 Barbara Dąbrówka SWZ modyfikacja

SWZ modyfikacja.pdf

2021-05-26 12:04 Gabriela Watała W załączeniu odpowiedź na zapytanie

odpowiedź- platforma [...].pdf

2021-05-20 13:56 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 1 do umowy- Gotartów.

Załącznik nr 1 do um [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 936