Proceeding: SWZ NR 65/2021/Borzęcin Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Borzęcin

Anna Wrochna
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 19-05-2021 10:38:00
Placing offers : 01-06-2021 13:00:00
Offers opening : 01-06-2021 13:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F632 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 275.22 2021-05-19 10:38:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 38.93 2021-05-19 10:38:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ_(1_).pdf pdf 32.65 2021-05-21 14:22:47 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 117.17 2021-06-01 15:15:29 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 40.4 2021-06-28 15:16:55 Public message

Announcements

2021-06-28 15:16 Anna Wrochna Ogłoszenie o wynikach postępowania

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-06-01 15:15 Anna Wrochna Informacja o otwarciu ofert.

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-06-01 13:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIADotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Borzęcin SWZ nr 65/2021/Borzęcin

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Borzęcin, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. jako podmiot przeprowadzający w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje, że Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
Dla Pakietu I 62 830 zł

Anna Wrochna
2021-05-21 14:22 Anna Wrochna Odpowiedzi na pytania

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229