Proceeding: ZP/9/2021 - Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem

Deadlines:
Published : 17-05-2021 15:26:00
Placing offers : 01-06-2021 09:00:00
Offers opening : 01-06-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_9_2021_SWZ i ogłoszenie o zamówieniu.zip zip 633.79 2021-05-17 15:26:00 Proceeding
ZP_9_2021_wyjaśnienia do SWZ.zip zip 59.58 2021-05-20 12:41:37 Public message
ZP_9_2021_przedłużenie terminu składania ofert.pdf pdf 38.99 2021-05-21 12:13:50 Public message
ZP_9_2021_wyjaśnienia nr 2 do SWZ.zip zip 73.08 2021-05-24 14:43:15 Public message
ZP_9_2021_Uzupełniona informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 230.22 2021-06-01 13:30:23 Public message
ZP_9_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 266 2021-06-01 12:27:27 Public message
ZP_9_2021_wynik postępowania.pdf pdf 109.02 2021-06-11 13:40:47 Public message

Announcements

2021-06-11 13:40 Magdalena Mincberg W załączeniu wynik postępowania ZP/9/2021.

ZP_9_2021_wynik post [...].pdf

2021-06-01 13:30 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert - uzupełniona o adres wykonawcy, który złożył ofertę nr 3.

ZP_9_2021_Uzupełnion [...].pdf

2021-06-01 12:27 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_9_2021_Informacja [...].pdf

2021-06-01 09:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuje:
Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 263 220,00 zł
2021-05-24 14:43 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia nr 2 do SWZ.

ZP_9_2021_wyjaśnieni [...].zip

2021-05-21 12:13 Magdalena Mincberg W załączeniu informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

ZP_9_2021_przedłużen [...].pdf

2021-05-20 12:41 Magdalena Mincberg W załączeniu wyjaśnienia do SWZ.

ZP_9_2021_wyjaśnieni [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 545