Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00056457/01 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

Edyta Drozdek
Gmina Bieruń
Deadlines:
Published : 17-05-2021 14:06:00
Placing offers : 09-06-2021 10:00:00
Offers opening : 09-06-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_ZP.271.14.2021.pdf pdf 217.58 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami od 1 do 6_ZP.271.14.2021 .pdf pdf 1549.15 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SOPZ - Zadanie nr 1.pdf pdf 5978.61 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SOPZ - Zadanie nr 2.pdf pdf 5394 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SOPZ - Zadanie nr 3.pdf pdf 5142.68 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SOPZ - Zadanie nr 4.pdf pdf 5322 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SOPZ - Zadanie nr 5.pdf pdf 5895.5 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ_Projektowane postanowienia umowy_ZP.271.14.2021.pdf pdf 826.35 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_SOPZ_ZP.271.14.2021.pdf pdf 842.45 2021-05-17 14:06:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi 2_ZP.271.14.9.1.2021.pdf pdf 1008.79 2021-05-31 15:25:50 Public message
Pytania i odpowiedzi 1_ZP.271.14.2021.pdf pdf 530.2 2021-05-27 14:39:58 Public message
Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.14.2021.pdf pdf 445.49 2021-06-09 12:32:58 Public message
Pytania i odpowiedzi 3_ZP.271.14.2021.pdf pdf 603.89 2021-06-04 12:06:10 Public message
Wersja edytowalna załączników do SWZ_ZP.271.14.2021.docx docx 50.6 2021-06-04 13:33:08 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu Zadania 1, 4_ZP.271.14.2021.pdf pdf 707.97 2021-06-21 08:56:16 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania ZADANIE 2, 3, 5_ZP.271.14.2021.pdf pdf 577.94 2021-06-29 13:29:10 Public message
Ogłoszenie o unieważnieniu Zadania 5_ZP.271.14.2021.pdf pdf 678.83 2021-07-06 13:34:19 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP_2021.BZP 00108957.01.pdf pdf 148.07 2021-07-08 15:24:13 Public message

Announcements

2021-07-08 15:24 Edyta Drozdek Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP_2021/BZP 00108957/01 .

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-07-06 13:34 Edyta Drozdek Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 5_ZP.271.14.2021 .

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-06-29 13:29 Edyta Drozdek Ogłoszenie o wyniku postępowania - na zdanie 2, 3, 5_ZP.271.14.2021 .

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-06-21 08:56 Edyta Drozdek Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie zadania 1, zadania 4_ZP.271.14.2021 .

Ogłoszenie o unieważ [...].pdf

2021-06-09 12:32 Edyta Drozdek Informacje z otwarcia ofert_ZP.271.14.2021 .

Informacje z otwarci [...].pdf

2021-06-09 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 7 150 000,00 zł. w tym na zadanie 1: 1 059 674,00 zł; na zadanie 2: 1 441 613,00 zł; na zadanie 3: 844 888,00 zł; na zadanie 4: 943 361,00 zł; na zadanie 5: 2 860 464,00 zł.
2021-06-04 13:33 Edyta Drozdek Wersja edytowalna załączników do SWZ_ZP.271.14.2021

Wersja edytowalna za [...].docx

2021-06-04 12:06 Edyta Drozdek Pytania i odpowiedzi nr 3 (z dnia 4.06.2021).

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-31 15:25 Katarzyna Plewniok Pytania i odpowiedzi nr 2 ( z dnia 31.5.2021)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-05-27 14:39 Edyta Drozdek Pytania i odpowiedzi_1_ZP.271.14.2021

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1179