Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-07/21 Dostawy implantów ortopedycznych, tj.: wkrętów, śrub, gwoździ, grotów, podkładek, drutów, płytek, w tym do kości: udowej, piszczelowej, strzałkowej, stopy, piętowej, Halluxa, ramiennej, promieniowej, obojczykowej, łokciowej; implanty do złamań około protezowych; panewki zatrzaskowe - AE/ZP-27-07/21

Deadlines:
Published : 17-05-2021 13:49:00
Placing offers : 28-05-2021 09:00:00
Offers opening : 28-05-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 106.5 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 209.5 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 684.63 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 159.5 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 36.5 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42 2021-05-17 13:49:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 374.54 2021-05-19 14:34:53 Public message
Pytania i odpowiedzi.PDF PDF 381.47 2021-05-21 14:54:37 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 35.49 2021-05-24 11:48:34 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 413.95 2021-05-24 11:50:12 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ 3.PDF PDF 1662.44 2021-05-24 12:59:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 367.51 2021-05-28 13:54:20 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 308 2021-05-28 09:11:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 262.54 2021-06-11 15:20:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 262.54 2021-06-11 15:25:35 Public message

Announcements

2021-06-11 15:25 Zamówienia Publiczne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze [...].PDF

2021-06-11 15:20 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2021-05-28 13:54 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-05-28 09:11 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-05-24 12:59 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-05-24 11:50 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 28-05-2021r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz.10:00.

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2021-05-24 11:48 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-05-21 14:54 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2021-05-19 14:34 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1389