Proceeding: 79/2021 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – berety, czapki zimowe i rękawice taktyczne

Deadlines:
Published : 14-05-2021 11:00:00
Placing offers : 11-06-2021 08:00:00
Offers opening : 11-06-2021 08:30:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosków

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS093-245470-pl.pdf pdf 216.8 2021-05-14 11:00:00 Proceeding
Opis sposobu przygotowania wniosku.docx docx 87.78 2021-05-14 11:00:00 Proceeding
Informacja na stronę internetową - 19.05.doc doc 59.5 2021-05-19 13:21:37 Public message
Informacja na stronę internetową - 24.05.doc doc 60.5 2021-05-24 13:14:56 Public message
Informacja na stronę internetową - 26.05.doc doc 60.5 2021-05-26 14:27:01 Public message
Informacja na stronę internetową - 02.06.doc doc 62.5 2021-06-02 15:22:01 Public message

Announcements

2021-06-02 15:22 Agata Modrzewska Informacja na stronę internetową prowadzonego postępowania

Informacja na stronę [...].doc

2021-05-26 14:27 Agata Modrzewska Informacja na stronę internetową prowadzonego postępowania

Informacja na stronę [...].doc

2021-05-24 13:14 Agata Modrzewska Informacja na stronę prowadzonego postępowania

Informacja na stronę [...].doc

2021-05-19 13:21 Agata Modrzewska Informacja na stronę prowadzonego postępowania

Informacja na stronę [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1146