Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-1546/21/93/T Dostawa 3 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej

Sławomir Jastrzębski
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 14-05-2021 09:13:00
Placing offers : 31-05-2021 10:00:00
Offers opening : 31-05-2021 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.78 2021-05-14 09:13:00 Proceeding
zał nr 5 do SWZ.pdf pdf 1586.81 2021-05-14 09:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1347.75 2021-05-14 09:13:00 Proceeding
zał do edycji.docx docx 38.91 2021-05-14 09:13:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 65.23 2021-05-19 09:51:57 Public message
odp1546.pdf pdf 91.78 2021-05-24 14:41:55 Public message
strona www.pdf pdf 169.89 2021-05-31 12:05:32 Public message
info1546.pdf pdf 57.42 2021-05-31 12:05:32 Public message
odp1546_2021052714344481.pdf pdf 108.49 2021-05-27 14:33:44 Public message
unie1546zad3.pdf pdf 56.92 2021-06-01 12:56:09 Public message
wybstr1546.pdf pdf 75.09 2021-06-15 16:02:30 Public message
wybór str1.pdf pdf 169.67 2021-06-15 16:02:30 Public message
infouniezad2.pdf pdf 52.3 2021-07-08 15:31:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 129.71 2021-07-23 10:08:37 Public message

Announcements

2021-07-23 10:08 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-07-08 15:31 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 Ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że:

Zamawiający unieważnił ww. postępowanie o udzielenie zamówienia w zadaniu nr 2
podstawa prawna:
art. 255 pkt. 2 Ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”
podstawa faktyczna:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły jedna oferta, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) Ustawy.

infouniezad2.pdf

2021-06-15 16:02 Sławomir Jastrzębski informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1

wybstr1546.pdf

wybór str1.pdf

2021-06-01 12:56 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 260 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, informuje, że wyżej wymienione postępowanie w zadaniu nr 3 zostało unieważnione.


Uzasadnienie:
podstawa prawna:
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”
podstawa faktyczna:
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10:00 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

unie1546zad3.pdf

2021-05-31 12:05 Sławomir Jastrzębski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

strona www.pdf

info1546.pdf

2021-05-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 540.000,00 PLN brutto, w tym: zadanie nr 1- samochód osobowy o podwyższonych parametrach technicznych 250 000,00 PLN brutto, zadanie nr 2 – samochód osobowy do przewozu dwóch psów służbowych 140 000,00 PLN brutto, zadanie nr 3 – Samochód osobowy do przewozu min
8 osób 150 000,00 PLN brutto.
2021-05-27 14:33 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 5:
Zadanie 3
1. Czy Zamawiający dopuści samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2020 roku z uwagi na krótki termin realizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2020 roku. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:
Zadanie 3
2. Czy Zamawiający dopuści samochód o rozstawie osi minimum 3300 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu o rozstawie osi minimum 3300 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:
Zadanie 3
3. Czy Zamawiający dopuści samochód o długości minimalnej 5339 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu o długości minimalnej 5339 mm. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:
Zadanie 3
4. Czy Zamawiający dopuści samochód z drzwiami bocznymi przesuwnymi po prawej stronie z szybą stałą?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu z drzwiami bocznymi przesuwnymi po prawej stronie z szybą stałą. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:
Zadanie 3
5. Czy Zamawiający dopuści samochód z drzwiami tylnymi przeszklonymi, ogrzewanymi z wycieraczką otwieranymi pod kątem 90 stopni?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu z drzwiami tylnymi przeszklonymi, ogrzewanymi z wycieraczką otwieranymi pod kątem 90 stopni. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:
Zadanie 3
6. Czy Zamawiający dopuści samochód posiadający zbiornik paliwa minimum 70 litrów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu posiadającego zbiornik paliwa minimum 70 litrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:
Zadanie 3
7. Czy Zamawiający dopuści samochód bez rolety (przykrycia) części bagażowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści samochodu bez rolety (przykrycia) części bagażowej. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.


Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp1546_202105271434 [...].pdf

2021-05-24 14:41 Sławomir Jastrzębski Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 135 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania do zadania nr 2:
1. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu kategorii N1, przy czym pojazd w pełni funkcjonalnie odpowiada pojazdom kategorii M1?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.1.1 załącznika nr 5 do SWZ dla Zadania nr 2, który otrzymuje brzmienie:
” 1.4.1.1 Pojazd w kategorii M1 lub N1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu.

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania do zadania nr 2:
2. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu o wysokości 1880 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.1.7 załącznika nr 5 do SWZ dla Zadania nr 2, który otrzymuje brzmienie:
"1.4.1.7 Wysokość pojazdu nie większa niż 1.880 mm (według danych z pkt 7 świadectwa zgodności WE).”

Pytanie nr 3:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania do zadania nr 2:
3. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu, który nie będzie wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.8.7 załącznika nr 5 do SWZ dla Zadania nr 2, który otrzymuje brzmienie:
"1.4.8.7 Światła do jazdy dziennej.”

Pytanie nr 4:
Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na pytania do zadania nr 2:
4. Czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie i dostawę samochodu z podłokietnikiem umieszczonym pomiędzy siedzeniami z przodu bez schowka?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany punktu 1.4.8.19 załącznika nr 5 do SWZ dla Zadania nr 2, który otrzymuje brzmienie:
"1.4.8.19 Podłokietnik umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera.”

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

odp1546.pdf

2021-05-19 09:51 Sławomir Jastrzębski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 646