Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPL.271.13.2021.AW Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka

Deadlines:
Published : 12-05-2021 14:00:00
Placing offers : 20-05-2021 12:00:00
Offers opening : 20-05-2021 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 320 68 49  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie_ofertowe_13.pdf pdf 142.65 2021-05-12 14:00:00 Proceeding
Załącznik_1_Formularz_ofertowy_13.doc doc 39.5 2021-05-12 14:00:00 Proceeding
Załącznik_2_Oświadczenie_13.doc doc 27 2021-05-12 14:00:00 Proceeding
Załącznik_3_Wykaz_usług_13.doc doc 35.5 2021-05-12 14:00:00 Proceeding
Informacja_otwarcie_ofert_13.pdf pdf 115.43 2021-05-20 14:20:42 Public message
Ogłoszenie_wynik_13.pdf pdf 120.75 2021-06-01 15:27:59 Public message

Announcements

2021-06-01 15:27 Anita Wysota Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie_wynik_13. [...].pdf

2021-05-20 14:20 Anita Wysota Informacja z otwarcia ofert

Informacja_otwarcie_ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Transport i utylizacja materiałów zawierających azbest Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku zapytanie ofertowe 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Umowa ze składowiskiem odpadów - Proszę załączyć aktualną umowę ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających azbest Attachment required (0)
6 Zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów niebezpiecznych - Proszą załączyć aktualne zezwolenie na zbieranie oraz transport odpadów niebezpiecznych wydane przez właściwy organ Attachment required (0)
7 Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia - Proszę załączyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Attachment required (0)
8 Doświadczenie Wykonawcy - Proszę załączyć wykaz wykonanych usług Attachment required (0)

The number of page views: 547